பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம்

எங்கள் இறைவா! உன்னையே நாங்கள் வணங்குகின்றோம். மேலும் உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகின்றோம். எங்களுக்கு நீ நேரான வழியை காண்பிதருள்வாயாக! (அல்குர் ஆன்-1:4-5)

Ayyampet ALEEM

Abdul Aleem.
Ayyampet.
aleem_beatz@yahoo.com


Sunday, September 8, 2019

அல்லாஹ்_நமக்கு_கூறும்_அழகிய_ஆறுதல்_வார்த்தைகள்

*அல்லாஹ்_நமக்கு_கூறும்_அழகிய_ஆறுதல்_வார்த்தைகள்.....*

*தனிமையில்_இருக்கும்_போது......*
            நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் அவன் உங்களுடன் இருக்கிறான்.... *அல்குர்ஆன் 57: 4*

*சோதிக்கப்படுவதாக_உணரும்_போது....*
              எவரையும் அவன் சக்திக்கு உட்பட்டே சோதிக்க மாட்டான்...... *அல்குர்ஆன்  2: 286*

*பொறுமையை_இழக்கும்_போது....*
              அல்லாஹ் பொறுமையாளர்களுடன் இருக்கிறான்..... *அல்குர்ஆன்  2: 150*

         பொறுமையாளர்களுக்கு கணக்கின்றி கூலி வழங்கப்படும்.... *அல்குர்ஆன்  39:10*

*கைவிட்டதாக_உணரும்_போது.....*
             உமது இறைவன் உன்னை கைவிடவும் இல்லை... வெறுக்கவும் இல்லை..... *அல்குர்ஆன் 93:3*

*துன்பத்தில்_இருக்கும்_போது......*
             நிச்சயமாக துன்பத்துடன் இன்பம் இருக்கிறது....... *அல்குர்ஆன்   94:6*

*எதுவுமே_இல்லை_என்று_எண்ணும்_போது......*
                இன்னும் உம்முடைய இறைவன்  வெகு சீக்கிரம் உமக்கு உயர் பதவிகளை கொடுப்பான்..... அப்போது நீ திருப்தி அடைவீர்...... *அல்குர்ஆன்   93:5*

*கவலையில்_இருக்கும்_போது.....*
               நீர் கவலை கொள்ளாதீர்கள்... அல்லாஹ் உம்மோடு இருக்கிறான்... *அல்குர்ஆன்   9:40*

*பாவங்கள்_அதிகமாக_உள்ளது_என_எண்ணும்_போது.......*
              பாவம் செய்தாலும் அல்லாஹ் மீது நம்பிக்கை இழக்காதீர்கள்...... அல்லாஹ் உங்கள் பாவங்களை மன்னிப்பான்.... *அல்குர்ஆன்  39:53*

*ஸூப்ஹால்லாஹ்* அல்லாஹ்வின் வார்த்தை விட ஆறுதலும், அரவணைப்பும் தரும் வார்த்தைகள் எதுவாக இருக்க முடியும்... யாராலும் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளையும், வாக்குகளையும் நமக்கு தர முடியாது *அல்ஹம்துலில்லாஹ்*

No comments:

Post a Comment