பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம்

எங்கள் இறைவா! உன்னையே நாங்கள் வணங்குகின்றோம். மேலும் உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகின்றோம். எங்களுக்கு நீ நேரான வழியை காண்பிதருள்வாயாக! (அல்குர் ஆன்-1:4-5)

Ayyampet ALEEM

Abdul Aleem.
Ayyampet.
aleem_beatz@yahoo.com


Monday, May 25, 2020

பெருநாள் தொழுகையின் சட்டங்கள் - Links

*நபி வழியில் பெருநாள் தொழுகையின் சட்டங்கள் – முழு தொகுப்பு*

பெருநாள் தொழுகையின் சட்டங்கள்
https://bit.ly/2LUKgN4


பெருநாள் தொழுகைக்கு இரு உரைகள் உண்டா?
https://bit.ly/2Twn4sR


பெருநாள் தொழுகை தக்பீரில் கைகளை உயர்த்த வேண்டுமா?
https://bit.ly/2WYskHY


பெருநாள் தொழுகை தக்பீர்கள் எத்தனை?
https://bit.ly/36pU7UP


பெருநாள் தினத்தில் தக்பீரை சப்தமாகவும், கூட்டாகவும் கூறலாமா?
https://bit.ly/2A0BMRV


பெருநாள் உரைக்கு மிம்பர் அவசியமா?
https://bit.ly/3cYrcJI


பெருநாள் வாழ்த்து கூறலாமா?
https://bit.ly/2LTblQN


பெருநாள் தினத்தில் சப்தமாக தக்பீர் கூறலாமா?
https://bit.ly/2TwI82x

*வீடியோக்கள் - Videos*

ஊரடங்கு காலத்தில் பெருநாள் தொழுகையை எப்படி அமைத்துக்கொள்வது?
https://bit.ly/2AOZfpy


ஊரடங்கு காலத்தில் பெருநாள் புத்தாடையும் ஃபித்ராவும்
https://bit.ly/3e9eeZZ


பெண்களுக்கு பெருநாள் தொழுகை உண்டா?
https://bit.ly/3bWwqEv


பெருநாள் தொழுகையின் நேரம் எது?
https://bit.ly/36nTfjm


பெருநாள் தொழுகை கடமை என்பதற்கான விளக்கம்
https://bit.ly/2WThaEe


பெருநாள் தொழுகை சுன்னத்தா
https://bit.ly/2WTvblf


பெருநாள் தக்பீரில் மறதி ஏற்பட்டால் என்ன செய்வது?
https://bit.ly/3ghQx3m


பெருநாள் தொழுகையை மறுநாள் தொழலாமா?
https://bit.ly/2TN7F7N


பெருநாள் தொழுகை தக்பீரில் கைகளை உயர்த்த வேண்டுமா?
https://bit.ly/3gmxOUD


உலகெங்கும் ஒரே நாளில் பெருநாள் என்பது சரியா?
https://bit.ly/36t1St8

No comments:

Post a Comment