பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம்

எங்கள் இறைவா! உன்னையே நாங்கள் வணங்குகின்றோம். மேலும் உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகின்றோம். எங்களுக்கு நீ நேரான வழியை காண்பிதருள்வாயாக! (அல்குர் ஆன்-1:4-5)

Ayyampet ALEEM

Abdul Aleem.
Ayyampet.
aleem_beatz@yahoo.com


Monday, May 25, 2020

ஜகாத் சட்டங்கள் - லின்க்ஸ்

தzகாத் பணத்தில் இஸ்லாம் ஓர் இனியமார்க்கம் நிகழ்ச்சி நடத்தலாமா ?

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=924779244649251&id=545883599205486

பதிலளிப்பவர் : சகோ பி.ஜைனுல் ஆபிதீன் ‍
NTF ரமளான் மாத சிறப்பு தொடர் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி.!
நாள் : 22 / 05/2020

-------------
ஜகாத் பற்றிய மேலும் சில பதிவுகள் 

நெருங்கிய உறவினருக்கு ஜகாத் கொடுக்கலாமா ?
https://www.youtube.com/watch?v=xmypW6a4fhQ

கடன் உள்ள வீட்டுக்கு ஜகாத் உண்டா ?
https://www.youtube.com/watch?v=5hWzpdQi7oM

அன்பளிப்பாக கொடுக்கப்பட்ட பொருளுக்கு ஜகாத் உண்டா ?
https://www.youtube.com/watch?v=W-mXHbw8xT0

கடன் பட்டு கட்டிய வீட்டுக்கு எப்போது ஜகாத் கொடுக்க வேண்டும்
https://www.youtube.com/watch?v=HL-w03fax1I

ஜகாத் பற்றிய கேள்விகளுக்கான பதில்கள்
https://www.youtube.com/watch?v=FAx5l53iULo

ஜகாத் பணத்தை ஏழை குமர்களுக்கு கொடுக்கலாமா ?
https://www.youtube.com/watch?v=BApKuIURaEM

150 கிராம் ஜகாத் எவ்வளவு
https://www.youtube.com/watch?v=1VXsBOFoy6Q

வசிக்கும் சொந்த வீட்டிற்க்கு ஜகாத் உண்டா?
https://www.youtube.com/watch?v=LaB-5gr5rlk

ஜகாத்தை சிறிது சிறிதாக கொடுக்கலாமா
https://www.youtube.com/watch?v=uIbP3IKAcfg

ஜகாத் ஒரு முறை கொடுத்தால் போதுமா வருடாவருடம் கொடுக்க வேண்டுமா 
https://www.youtube.com/watch?v=eIkSzwuv1w8

பிரிக்கப்படாத சொத்துக்கு யார் ஜகாத் கொடுப்பது
https://www.youtube.com/watch?v=mShvSTSadBY

பொருளின் மதிப்பு அதிகமானால் மீண்டும் ஜகாத் கொடுக்க வேண்டுமா
https://www.youtube.com/watch?v=B0nw-qTCf7E

No comments:

Post a Comment