பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம்

எங்கள் இறைவா! உன்னையே நாங்கள் வணங்குகின்றோம். மேலும் உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகின்றோம். எங்களுக்கு நீ நேரான வழியை காண்பிதருள்வாயாக! (அல்குர் ஆன்-1:4-5)

Ayyampet ALEEM

Abdul Aleem.
Ayyampet.
aleem_beatz@yahoo.com


Monday, May 18, 2020

தல்ஹா பின் உபைதில்லாஹ்* (ரலி)➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

➖➖➖➖➖➖➖➖
*யார் இந்த நபித்தோழர்*
➖➖➖➖➖➖➖➖

1 *சுவனத்தைக் கொண்டு நன்மாராயம்* சொல்லப்பட்டவர்களில் இவரும் ஒருவர்,

2 இந்த நபித்தோழர் *முஹாஜிர்களைச் சேர்ந்தவராவார்*

3 *உஹுதுப்போரின்போது நபி (ஸல்) அவர்களுடன் இருந்த முஹாஜிர்களில்* இவரும் ஒருவர்

4 *உஹுதுப்போரில் இவருடைய கை துண்டிக்கப்பட்டது.*

5 *கஅப் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்களை அல்லாஹ் மன்னித்து விட்டபோது* அவர் நபிகளாரிடம் வந்தபோது எழுந்து சென்று *கைகொடுத்து வாழ்த்துத்* சொன்னவர்களில் இவரும் ஒருவர்

6 இந்த நபித்தோழர் *நாணயமாற்று வியாபாரத்தில்* ஈடுபட்டவராவார்

7. இஹ்ராமின்போது *வேட்டையாடப்பட்ட பிராணியை உண்பது* பற்றிய சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்த நபித்தோழர்

8 *சலமா பின் அல் அக்வஉ* (ரலி) அவர்கள் இந்த நபித்தோழரின் *உதவியாளராக இருந்துள்ளார்கள்*

9 *பேரீத்தமரங்களுக்கு மகரந்த சேர்க்கை செய்வது* பற்றிய செய்தியை அறிவித்த நபித்தோழர்

10 இந்த நபித்தோழர் இடத்தில் ஒரு மனிதர் வந்து *அபூஹரைரா (ரலி) அவர்கள் அதிகமான செய்திகளை அறிவிக்கிறார்* என்று முறையிட்டார்

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*தல்ஹா பின் உபைதில்லாஹ்* (ரலி)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

1. திர்மிதி3748 

2. புகாரி 4061

3. புகாரி 4061 

4 புகாரி 4063

5. புகாரி 4418 

6. முஸ்லிம் 3231

7. முஸ்லிம் 2252 

8. முஸ்லிம் 3695

9. முஸ்லிம் 4711

10. திர்மிதி 3837

____________
*ஏகத்துவம்*

No comments:

Post a Comment