பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம்

எங்கள் இறைவா! உன்னையே நாங்கள் வணங்குகின்றோம். மேலும் உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகின்றோம். எங்களுக்கு நீ நேரான வழியை காண்பிதருள்வாயாக! (அல்குர் ஆன்-1:4-5)

Ayyampet ALEEM

Abdul Aleem.
Ayyampet.
aleem_beatz@yahoo.com


Wednesday, June 6, 2018

சுன்னத் ஜமாஅத்?❓ பெயரை மாற்றுங்கள்!❗

🗣சுன்னத் ஜமாஅத்?❓ பெயரை மாற்றுங்கள்!❗

🗣சுன்னத்ஜமாஅத் என்று பெயர் வைத்துக் கொண்டோரே இது சுன்னத்தா?.❓

தர்காஹ் போவது சுன்னத்தா?❓
அவ்லியாவை வணங்குவது சுன்னத்தா?❓
கப்ரு வணங்கம் சுன்னத்தா?❓
மவ்லூது சுன்னத்தா?❓
மீலாது சுன்னத்தா?❓
ஸலவாத்துன்நாரியா சுன்னத்தா?❓
தாயத்து, தட்டு, தகடு சுன்னத்தா?❓
முரீது சுன்னத்தா?❓
ஷைகுமார்களின் கால்களில் விழுவது சுன்னத்தா?❓
கத்தம் ஃபாத்திஹா சுன்னத்தா?❓
10ம் நாள், 20ம் நாள், 40ம் நாள், ஆண்டு பர்ஸி சுன்னத்தா?❓
1000 முறை கத்தினால் கவுஸ் வருவார் என்பது சுன்னத்தா❓
ஸபர், முஹர்ரம் மாதம் பீடை என்பது சுன்னத்தா?❓
வரதட்சனை வாங்குவது சுன்னத்தா?❓
வளர்பிறை, தேய்பிறை சகுணம் சுன்னத்தா?❓
நாகூர் மொட்டை சுன்னத்தா?❓
தப்ருக் தட்டுக்கள் சுன்னத்தா?❓
மரணித்தால் ஜியாரத் பொறி வழங்குவது சுன்னத்தா?❓
சமாதியை கழுவி அந்த அழுக்கு நீரை குடிப்பது சுன்னத்தா?❓
விபுதிக்கு பதிலாக தர்காஹ் சந்தனத்தை நெற்றியிலும் கழுத்திலும் தடவிக்கொள்வது சுன்னத்தா?❓
உருஸ், படையல் சுன்னத்தா?❓
சந்தனகூடு சுன்னத்தா?❓
கொடிமரம் சுன்னத்தா?❓
அவ்லியாக்களுக்கு நேர்ச்சை சுன்னத்தா?❓
கப்ரை உயர்த்திக் கட்டுதல் சுன்னத்தா?❓
தஸ்பீஹ் மணி உருட்டுதல் சுன்னத்தா?❓
கவ்வாலி இசைக்கச்சேரிகள் சுன்னத்தா?❓
யானை குதிரை ஊர்வலங்கள் சுன்னத்தா?❓
ஜோதிட நம்பிக்கை சுன்னத்தா?❓
கருமணி தாலி கட்டுதல் சுன்னத்தா?❓
மஞ்சள் நீராட்டுவிழா சுன்னத்தா?❓
சுன்னத் கத்னா திருவிழா சுன்னத்தா?❓

அல்லாஹ் ஓவ்வொரு சமுதாயத்திற்கும் நபிமார்களை  அனுப்பியதாக அருள்மறையில் சாட்சி கூறுகிறான் எந்த நபியாவது மேற்கண்ட இழிசெயல்களை செய்து காட்டினார்களா?❓

குர்ஆன் ஹதீஸ் மூலமாக ஆதாரம் இருந்தால் காட்டவும்!❗

No comments:

Post a Comment