பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம்

எங்கள் இறைவா! உன்னையே நாங்கள் வணங்குகின்றோம். மேலும் உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகின்றோம். எங்களுக்கு நீ நேரான வழியை காண்பிதருள்வாயாக! (அல்குர் ஆன்-1:4-5)

Ayyampet ALEEM

Abdul Aleem.
Ayyampet.
aleem_beatz@yahoo.com


Wednesday, April 14, 2021

ரமலான் எக்ஸ்பிரஸ்...

ரமலான் எக்ஸ்பிரஸ்...


🚂🚎🚎🚎🚎🚎🚎🚎

பயணியர்கள்  கவனத்திற்கு.

ஜன்னத்துல் பிர்தவ்ஸ் செல்லும்

🚂🚎🚎🚎🚎🚎🚎🚎

ரமலான்முபாரக் எக்ஸ்பிரஸ். 
தனது சரியானநேரத்தில்⌚ 
வந்து கொண்டுள்ளது.

🚂🚎🚎🚎🚎🚎🚎🚎

இந்த விரைவு இரயில் 
Insha Allah  13 or 14.04.2021
அன்று உம்மத்தார்கள் என்ற  
ஃபிளாட்பாரம் வந்து சேரும்.

அனைத்து முஸ்லீம் 
பயணியர்களும்  
தங்களது உடமைகளான  
தொழுகை 🌴                
நோன்பு🌴 
ஜக்காத் 🌴
சதக்கா 🌴
ஃபித்ரா 🌴
குர்ஆன் ஓதுதல்🌴
  
இவைகளை எடுத்துக்கொன்டும்.

மற்றும் கீழ் காணும்
இவைகளை. 

🎹🎸🎧🎲🎯🚃🍷🎻🎺🎷🎶📢🎼🎵🎵🎼📢🎶🎷💻📺📻📯

தவிர்த்து விட்டும் பிரயாணம் 
செய்யவும். 

ரமலான் எக்ஸ்பிரஸ்

🚂🚎🚎🚎🚎🚎🚎🚎

லை லத்துல்கத்ர் வழியாக 
இறுதியில், ஈதுல் பித்ர்.⭐🌙 
போய்சேரும்.

குறிப்பு; 

இந்த ரயிலில் பயணிப்பதற்க்கு டிக்கட்.

சகர். 🍜🍲🍜🍲🍪🍲🍚🍗🍝🍛🍶☕🍌

மற்றும் இஃப்த்தார்.
🍉🍇🍒🍠🍍🍆🍓🍯🍊🍧🍨🍡🍲🍜🍩

கண்டிப்பாக எடுத்துக்கொள்ளவும்.

மறக்க வேண்டாம்.

இந்த ரமலான் முபாரக் 
எக்ஸ்பிரஸில் பயணிக்கும் 
வாய்ப்பை அல்லாஹ்         
நம்  அனைவருக்கும் 
கொடுத்தருள்வானாக.
              
  🌺🌙  ஆ மீ ன்🌙  🌺

No comments:

Post a Comment