பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம்

எங்கள் இறைவா! உன்னையே நாங்கள் வணங்குகின்றோம். மேலும் உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகின்றோம். எங்களுக்கு நீ நேரான வழியை காண்பிதருள்வாயாக! (அல்குர் ஆன்-1:4-5)

Ayyampet ALEEM

Abdul Aleem.
Ayyampet.
aleem_beatz@yahoo.com


Thursday, January 24, 2019

இறை வேதம் என்பதற்கான அறிவியல் சான்றுகள:

இறை வேதம் என்பதற்கான அறிவியல் சான்றுகள:

1400 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எந்த மனிதனுக்கும் தெரியாத அன்றைக்கு இறைவனுக்கு மட்டுமே தெரிந்த பல விஷயங்கள் திருக்குர்ஆனில் சொல்லப்பட்டுள்ளன.

எழுதப்படிக்கத் தெரியாத முஹம்மது நபியால் இதைச் சொல்லி இருக்கவே முடியாது என்பதையும், இறைவன் தான் சொல்லி இருக்க முடியும் என்பதையும் நேர்மையான பார்வையுடையவர்களால் அறிந்து கொள்ள இயலும். அது போன்ற வசனங்களைக் கீழே தந்துள்ளோம்.

.
அறிவியல் சான்றுகள்

1.பிற கோள்களிலிருந்து பூமிக்கு வரும் ஆபத்துக்களைத் தடுக்கும் முகடாக வானம் அமைந்துள்ளது – [அல்குர்ஆன் 2:22, 21:32, 40:64, 52:5]

2.பூமியிலிருந்து மேலேறிச் செல்பவற்றைத் திருப்பியனுப்பும் தன்மை வானத்திற்கு உண்டு
[அல்குர்ஆன் – 86:11]

3.மனித உடலின் தோல்களில் தான் வேதனையை உணரும் நரம்புகள் உள்ளன
[அல்குர்ஆன் – 4:56]

4.விண்வெளிப் பயணம் மேற்கொள்ளும்போது மனித இதயம் சுருங்கும்
[அல்குர்ஆன் – 6:125]

5.பூமியில் மட்டும் தான் மனிதன் வாழ முடியும்
[அல்குர்ஆன் – 2:36, 7:24, 7:25]

6.ஆகாயத்தில் பறந்து கொண்டிருக்கும் பறவைகள் பூமியின் மீது மோதாமல் இருப்பதற்குப் புவிஈர்ப்பு விசையே காரணம்
[அல்குர்ஆன் – 16:79, 67:19]

7.விண்வெளியில் எவ்வளவு தொலைவு மனிதனால் செல்ல முடிந்தாலும், பூமிக்கு அடியில் மலையின் உயரம் அளவுக்குச் செல்ல இயலாது
[அல்குர்ஆன் – 17:37]

8.பூமி உருண்டை என்பதை உணர்த்தும் துல்கர்ணைன் பயணம்
[அல்குர்ஆன் – 18:90]

9.பூமி தொட்டிலாக அமைக்கப்பட்ட அற்புதம்
[அல்குர்ஆன் – 20:53, 43:10, 78:6]

10.பெருவெடிப்பின் மூலமே உலகம் தோன்றியது என்ற தற்காலக் கண்டுபிடிப்பு குறித்த அறிவியல் முன்னறிவிப்பு
[அல்குர்ஆன் – 21:30 ]

11.கருவில் வளரும் குழந்தை மூன்று மாதங்கள் கழித்தே மனித உருவம் பெறும் – [அல்குர்ஆன் 23:14]

12.நிலத்தடி நீர் எவ்வாறு சேமிக்கப்படுகிறது
[அல்குர்ஆன் – 23:18]

13.கடல்கள் ஒன்றோடொன்று இணைந்திருந்தாலும் அவற்றுக்கு இடையே தடுப்பு உள்ளது
[அல்குர்ஆன் – 25:53, 27:61, 35:12 55:19,20]

14.காற்றின் சராசரி வேகம் எவ்வளவு என்பதைக் கணித்துச் சொல்லும் அற்புதம்
[அல்குர்ஆன் – 34:12]

15.வானங்களுக்கும், பூமிக்கும் இடையே ஈர்ப்பு சக்தி
[அல்குர்ஆன் – 35:41, 13:2, 31:10, 22:65]

16.பல கிழக்குகள், பல மேற்குகள் என்று கூறுவதன் மூலம் பூமி உருண்டை என்பதை நிரூபித்தல்
[அல்குர்ஆன் – 37:5, 55:17, 70:40]

17.பெருவெடிப்புக்குப் பின் தூசுப்படலத்திலிருந்து கோள்கள் உருவாயின
[அல்குர்ஆன் – 41:11]

18.மனித இனம் உள்ளிட்ட அனைத்து உயிரினங்களும் பூமியிலிருந்தே தங்கள் எடைகளை எடுத்துக் கொள்கின்றன
[அல்குர்ஆன் – 6:98, 50:4, 71:17]

19.விண்வெளிப் பயணம் சாத்தியமே
[அல்குர்ஆன் – 55:33-35]

20.விரல்ரேகை மனிதனின் முக்கிய அடையாளம்
[அல்குர்ஆன் – 75:4]

21.உயிரின உற்பத்தியில் பெண்களுக்கும் பங்குண்டு
[அல்குர்ஆன் – 76:2]

22.தேனீக்களின் வாயிலிருந்து தேன் வெளிப்படவில்லை, தேனீக்களின் வயிற்றிலிருந்து தான் வெளியாகின்றது
[அல்குர்ஆன் – 16:69]

23.கடலின் மேற்புறத்தில் மட்டுமின்றி கடல் ஆழத்திலும் பேரலைகள் ஏற்படுகின்றன [அல்குர்ஆன் – 24:40]

24.அன்னியப் பொருள் எதையும் ஏற்காத கர்ப்ப அறை, கருவை மட்டும் குறிப்பிட்ட காலம்வரை ஏற்றுக் கொள்ளும்
[அல்குர்ஆன் – 13:8]

25.பொய் சொல்வதற்கான நரம்புகள் மூளையின் முன் பகுதியில்தான் உள்ளன
[அல்குர்ஆன் – 96:15]

26.காற்றிலுள்ள ஆக்ஸிஜன் நீக்கப்பட்டால் அது அனைத்து உயிரினங்களையும் அழித்து விடும்
[அல்குர்ஆன் – 51:41,42]

27.கைகளை விலாப்புறத்துடன் சேர்த்துக் கொள்வது பயத்தைக் குறைக்கும் என்ற மனோதத்துவ உண்மை
[அல்குர்ஆன் – 28:32]

28.விந்து எங்கிருந்து வெளியேறுகின்றது என்ற அறிவியல் உண்மை
[அல்குர்ஆன் – 86:7]

29.வான்வெளியிலும் பாதைகள் உண்டு
[அல்குர்ஆன் – 51:7]

30.பூமிக்கு ஈர்க்கும் சக்தி உள்ளது
[அல்குர்ஆன் – 13:2, 31:10]

31.சூரியனும் கோள்களும் ஓடுகின்றன
[அல்குர்ஆன் – 13:2, 31:29, 35:13, 36:38, 39:5]

32.சந்திரன் பிளந்தது பற்றியும் அதற்கான சான்று சந்திரனில் பதிவாகி உள்ளது பற்றியும் அறிவித்திருப்பது
[அல்குர்ஆன் – 54:1]

33.வான் எல்லை விரிவடைந்து கொண்டே செல்கின்றது
[அல்குர்ஆன் – 51:47]

34.உயிரினங்கள் மட்டுமின்றி அனைத்திலும் ஜோடி உண்டு
[அல்குர்ஆன் – 13:3, 20:53, 36:36, 43:12, 51:49]

35.உலக வெப்பமயமாதலால் பனிப்பாறை உருகி, கடல் மட்டம் உயர்ந்து நிலப்பரப்பு குறையும்
[அல்குர்ஆன் – 13:41, 21:44]

36.வான்மழை எவ்வாறு உருவாகின்றது என்பது பற்றி இன்றைய விஞ்ஞானிகளின் கூற்றை அப்படியே முழு விபரத்துடன் விளக்கும் அதிசயம்
[அல்குர்ஆன் – 24:43]

37.அணு ஆயுதங்கள் தயாரிக்க முடியும்
[அல்குர்ஆன் – 105:1-5, 11:82, 15:74, 26:173, 27:58, 51:32]

38.இருள்கள்’ என்று பன்மையாகக் கூறுவதன் மூலம் நிறங்களுக்கு அலைநீளம் உண்டு என்பதையும், நிறத்திற்கு நிறம் அலைநீளம் மாறுபடும் என்பதையும் விளக்கியுள்ளது.
[அல்குர்ஆன் – 2:17, 2:19, 2:257, 5:16, 6:1, 6:39, 6:59, 6:63, 6:97, 6:122, 13:16, 14:1, 14:5, 21:87, 24:40, 27:63, 33:43, 35:20, 39:6, 57:9, 65:11]

39.பொருட்கள் கெட்டுப் போகாமல் பாதுகாக்கும் தொழில் நுட்பம் பற்றி ஆராயத் தூண்டுதல்
[அல்குர்ஆன் – 2:259]

40.குளோனிங் சாத்தியம் என்பது பற்றி 14 நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே கூறி ஆராயத் தூண்டுதல்
[அல்குர்ஆன் – 19:21, 19:29,30, 21:91, 23:50]

41.ஒட்டகத்தின் விந்தையான உடலமைப்பைப் பற்றிய விளக்கம்
[அல்குர்ஆன் – 88:17, 36:41,42]

42.இரும்பு இப்பூமியில் உருவாகவில்லை, வானிலிருந்து இறக்கப்பட்டது
[அல்குர்ஆன் – 57:25]

43.படுவேகமாகச் சுழலும் பூமியை அதிர்விலிருந்து காக்கும் முளைகளாக மலைகள் உள்ளன
[அல்குர்ஆன் – 15:19, 16:15, 21:31, 27:61, 31:10, 41:10, 50:7, 77:27, 78:7, 79:32]

44.பூமி உருவானதற்குப் பின்னர் தான் மலைகள் உருவாயின என்ற விஞ்ஞானிகளின் கூற்றை உண்மைப்படுத்துதல்.
[அல்குர்ஆன் – 41:9,10]

45.நவீனக் கருவிகளும், ஆய்வுக் கூடங்களும் இல்லாத காலத்தில், பால் எவ்வாறு உற்பத்தியாகின்றது என்பது குறித்த அறிவியல் உண்மை
[அல்குர்ஆன் – 16:66]

46.மனிதனைத் தூக்கிச் செல்லும் அளவுக்குப் பெரிய பறவைகள் உலகத்தில் இருந்தன என்ற அறிவியல் உண்மை
[அல்குர்ஆன் – 22:31]

47.வருடத்திற்கு எத்தனை மாதங்கள் என்பது நெறிமுறைப்படுத்தப்படாமல் இருந்த காலத்தில் 12 மாதங்கள்தான் என்று அறிவித்தது
[அல்குர்ஆன் – 9:36]

48.கவலையில் ஆழ்ந்திருப்பவர்களுக்கு, தவறான தகவல் மூலம் அதைவிடப் பெருங்கவலையை ஏற்படுத்தினால் கவலை மறைந்து விடும் என்ற மனோதத்துவ விளக்கம்
[அல்குர்ஆன் – 3:153]

49.மரபணுக்கள் வழிவழியாக தொடரும்
[அல்குர்ஆன் – 7:172]

50.சென்ற நூற்றாண்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ரிலேடிவிடி (Relativity) எனும் சார்பியல் கோட்பாடு
[அல்குர்ஆன் – 22:47, 32:5]

51.மனிதன் குரங்கில் இருந்து படைக்கப்படவில்லை
[அல்குர்ஆன் – 3:59, 4:1, 6:2, 6:98, 7:189, 15:26, 15:28, 22:5, 23:12, 30:20, 32:7, 35:11, 37:11, 38:71, 39:6, 40:67, 49:13, 55:14]

52.மனிதர்களை மூக்கு சரியாக அடையாளம் காட்டும்
[அல்குர்ஆன் – 68:16]

53.பூமி பல அடுக்குகளைக் கொண்டது என்பதை துரப்பணக் கருவிகள் இல்லாத காலத்தில் கூறிய திருக்குர்ஆன்
[அல்குர்ஆன் – 65:12]

54.தண்ணீருக்குள் பிரசவம் நடப்பது தாய்க்கும் சேய்க்கும் நல்லது
[அல்குர்ஆன் – 19:24]

55.குழந்தையின் பாலினத்தைத் தீர்மானிப்பது ஆண்களின் உயிரணுக்களே
[அல்குர்ஆன் – 75:39]

56.மன அழுத்தம் நீக்கும் மருந்தை அன்றே சொன்னது
[அல்குர்ஆன் – 13:28]

57.தேனீக்களின் வழி அறியும் திறன்
[அல்குர்ஆன் – 16:68]

58.அதிர்வுகளை அறியும் திறன் எறும்புகளுக்கு உள்ளது
[அல் குர்ஆண் -27:18]

59.நோன்பின் நன்மைகள்
[அல் குர்ஆண் – 2:184]

60.தாய்ப்பால் ஊட்டுவதன் நன்மை
[அல் குர்ஆண் – 2:233]

61.யஹ்யா என்ற பெயரில் இதற்கு முன் ஒருவரும் இருந்ததில்லை என்ற பிரகடனம் மூலம் இறைவேதம் என நிரூபித்தல்
அல் குர்ஆண்
[அல்குர்ஆன் – 19:7]

இவை அனைத்தும் நமக்கு தெரிந்த அறிவியலில் இருப்பவை மட்டுமே இன்னும் அறிவியல் நிபுணராக இருந்தால் இன்னும் ஏராளமான அறிவியல் உண்மைகளை கண்டு அறிய முடியும் …

No comments:

Post a Comment