பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மானிர் ரஹீம்

எங்கள் இறைவா! உன்னையே நாங்கள் வணங்குகின்றோம். மேலும் உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகின்றோம். எங்களுக்கு நீ நேரான வழியை காண்பிதருள்வாயாக! (அல்குர் ஆன்-1:4-5)

Ayyampet ALEEM

Abdul Aleem.
Ayyampet.
aleem_beatz@yahoo.com


Tuesday, February 9, 2010

IAS,IPS தேர்வு எழுதுவோர் கவனத்திற்க்கு!

IAS,IPS தேர்வு எழுதுவோர் கவனத்திற்க்கு!

இந்த வருடம் UPSC எழுதும் சகோதரர்கள் கவனத்திற்கு நீங்கள் இத்தேர்வுக்கு தயாராக சில குறிப்பு புத்தகங்களை கிழே வரிசை படித்தி இருக்கின்றோம்.

முழு ஈடுபாடுடன் உங்களை தயார்ப்படுத்துங்கள் நீச்சயமாக நம்மாலும் IAS ,IPS ஆக முடியும் இன்ஷா அல்லாஹ்

1. இந்திய வரலாறு (Indian History – India Struggle for Independence )
பிபின் சந்திரா ( Bipin Chandra)
NCERT Books ( XI & XII )
புவியியல் (Geography )

Spectrum Books (P) Ltd.

2. இந்திய கொள்கைகள்(Indian Policy – Constitution Of India )
பக்ஷி (Bakshi)

3. இந்திய பொருளாதாராம் (Indian Economy )
பிரதியோகிதா தார்பனின்தியா (Pratiyogita Darpaninthia)
XI & XII – Plus One, Plus Two Books,

4. பொது அறிவியல் (General Science )

Tata Mc Graw Hill Guide

5. மனத்திறன் (Mental Ability – Quantitative Aptitude)
R.S. Aggarwal

6. நாட்டு நடப்புக்கு சில செய்தி தாள்கள் , வர மற்றும் மாத இதழ்கள் (Current Affairs – Some magazines and Newspapers )

i. The Hindu/The Times of India
ii. Frontline
iii. Civil Service Chronicle
iv. Chanakya
v. Competition WIZARD
vi. Civil Services Today

7. வழிகாட்டி நூல்கள் (Guides)

1. Tata Mc Graw Hill
2. Spectrum
3. Unique

மேலும் விவரங்களுக்கு TNTJ மாணவரணியை தொடர்பு கொள்ளவும்.

எஸ்.எண். அஹமது இப்ராஹீம் B .Tech

No comments:

Post a Comment